Leen

Da kommer leen, da kommer den syngende;
hvislende frem gennem græsset
da kommer den skærende, knivskarp og blank,
fældende græsstrå på græsstrå; skærende
strimler af skoven,
væltende alt over ende i enge