Aksel

Geneetiliselt uuritud maalambajäär Aksel tuli Kiltsi eile, 19.6.2009. Aksel on pärist Varstu vallasta ja kuulub ruhnu liinile. Aksel on väga rahulik mees!

aksel400utan_nummer

Advertisements

Viru maalammas geneetiliselt tõestatud

18.6.2009: Järgmised lambad osutusid maalammaste hulka kuuluvaks: Leida Hall, Unimüts, Vana Hall, Uudishimulik ja Tapa Hall. Kõik maalambad moodustasid eraldi täiesti uue grupi (varem sellist maalammaste hulgas ei ole leidnud). Paraku on nad geneetiliselt kultuurtõugudele (eesti valge- ja tumedapealisele) kõige lähemad maalambad. See ei tähenda aga mingit õnnetust, sest maalambaid ju kasutati meie kultuurtõugude aretamisel ja võimalik, et su lammaste eellasi sattus ka nende hulka. Igatahes kultuurtõugudega nad kokku ei grupeerunud, vaid jäid eraldi (kuigi lähedale). Ülejäänud maalammastest on nad enim suguluses varem analüüsitud maalammastega Tagakolgast. Teate edastas geneetik Urmas Saarma, Tartu ülikool 18.6.2009.

Today I got the happy news that my sheep are the last living Viru native sheep. The blood test for DNA was taken 16.12.2006 and today I got the answer from Urmas Saarma. My sheep are a separate group, I call them Viru native sheep (viru maalammas) and they are closest relative on one side to the Estonian white and black headed cultural breeds and on the other side some native sheep found in South-Estonia (grouped into saaremaa native sheep-group). Urmas Saarma tells also that they do not belong the the breeded group of Estonian white and black but he thinks some from this group were used in breeding when they cross-breeded with foreign sheep to get the estonian white and black headed sheep.

20080506viru_maalammas
Sepatütar, Täpi, Mart (surnud), Maali, Uudishimulik, Unimüts (surnud), Vana hall

20070415leida_tapa_tall_jaar600
Tapa hall

20070428_leidahall600
Leida hall